Prometni elaborat in signalizacija

V sklopu projekta Parenzana Magic je za hrvaški del trase izdelan prometni elaborat za postavitev prometne signalizacije na mestih, kjer kolesarske steze Parenzane prečkajo javno cesto. Na tem delu je 28 prečkanj in 6 križišč v Mestni občini Poreč.


Navedeni elaborat signalizacije zajema 6 križišč od naselja Vižinada do naselja Kufci, tj. županijska cesta 5209, 5041 in 5042, kot eno celino. To je prva faza urejanja prečkanj, ki se je financirala iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, s projektom pa se bo nadaljevalo, dokler ne bo, z varnostnega vidika, pokrita cela trasa.