Muzej Parenzane u Livadama

Muzej Parenzane u Livadama otvoren je 4.11.2007. godine u sklopu projekta Parenzana – Put zdravlja i prijateljstva, financiranog EU sredstvima INTERREG IIIA SLO-HU-CRO 2004-2006 (CARDS2004). U sklopu muzeja izloženi su predmeti, dokumenti, fotografije, stare razglednice, miljokazi, drugim riječima sve vezano uz vrijeme prometovanja vlaka Parenzanom od 1902. do 1935. godine.

Dana 20.04.2011. muzej je predstavljen javnosti u svom novom ruhu: proširen je i dodatno uređen u sklopu projekta PARENZANA II, ponovo sufinanciranog od strane EU, u programu IPA SI-HR 2007-2013. U muzeju je, na period od oko godinu dana, zaposlena studentica-informator, koja daje informacije posjetiteljima o vlaku, trasi, projektu.

Radno vrijeme:

  • rujan-listopad 2018. g. - vikendima od 10:00-18:00 sati
  • studeni 2018. - travanj 2019. - po najavi

Muzej Parenzana
52427 Livade, Općina Oprtalj
T: +385 52 644-150

M: +385 99 514 1861