Manifestacije u 2018. godini

MTB rekreativna proljetna Parenzana

02.04.2018.

Organizator: BK Parenzana, BK Poreč

Kontakt:   BK Poreč -  bkporec@gmail.com


Ocean lava Parenzana

20.04. - 22.04.2018.

Organizator: Športno društvo Slovenc

Kontakt: info@oceanlavaparenzana.eu


Rekreativna Parenzana

29.04.2018.

Organizator: TZG Poreč, BK Poreč

Kontakti:  TZG Poreč -  telefon: +385 52 451 293

                                     -  fax: +385 (0)52 451 665

                                     -  e-mail: info@myporec.com

BK Poreč  - bkporec@gmail.com


Ovca weekend

01.09. - 02.09.2018.

Organizator: BBK Grožnjan

Kontakti : BBK Grožnjan  - info@bbk-groznjan.com

                                             - bbk.groznjan@gmail.com

Predsjednik BBK Grožnjan Manuel Vigini

Mobitel: +385 98 927 3443    

e-mail: manuel.vigini@pu.t-com.hr


MTB Parenzana

21.09. - 23.09.2018.

Organizator: BBK Grožnjan

Kontakt: BBK Grožnjan: - info@bbk-groznjan.com

                                           - bbk.groznjan@gmail.com

Predsjednik BBK Grožnjan Manuel Vigini

Mobitel: 098/927-3443    

e-mail: manuel.vigini@pu.t-com.hr


Parenzana u Vižinadi

30.09.2018.

Organizator: TZ Vižinada

Kontakt: - telefon : +385 52 446 425 

                - e-mail: info@tz-vizinada.hr


MTB Parenzana

19.10.2018 - 21.10.2018.

Organizator: BBK Grožnjan

Kontakt: - telefon : +385 (0)98 927 3443                

                - e-mail: bbk.groznjan@gmail.com 


ZA EVENTUALNE PROMJENE NE ODGOVARAMO!